018597
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
57
13
102
18377
57
658
18597

Your IP: 54.92.232.249
Server Time: 2015-04-01 09:47:48

  

 

 

 


วันศุกร์ที่ ๕  ธันวาคม ๒๕๕๗
นายนรินทร์
  นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมข้าราชการอัยการ
ธุรการ และลูกจ้าง 
ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
  ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ 
  หอประชุมอำเภอและบริเวณหน้าสระใหญ่  อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
รายละเอียดภาพ

 


วันพุธที่ ๓  ธันวาคม  ๒๕๕๗
นายนรินทร์  นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมข้าราชการอัยการ  ธุรการ  ลูกจ้าง
ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา    ธันวาคม  ๒๕๕๗
  บริเวณหน้ามุกสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ 
อ. บัวใหญ่ จ. นครราชสีมา
รายละเอียดภาพ


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) นำข้าราชการอัยการและ
ข้าราชการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมงานวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่
รายละเอียดภาพ

  


วันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) ให้การต้อนรับคณะทหารบกจากกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มาเยี่ยมพบประหารือกับเหล่าข้าราชการอัยการและข้าราชการสำนักอำนวยการ 
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ

  

    

 

  
  นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์
       อธิบดีอัยการภาค ๓

นายนรินทร์ นันทิพานิชย์

 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓
  รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่