021763
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
8
36
115
21422
158
864
21763

Your IP: 54.90.115.102
Server Time: 2015-08-04 08:18:50

 

สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ กำหนดจัดกิจกรรม ๕ ส. ลดภาวะโลกร้อน
(Big Cieaning Day)
ในวันศุกร์ที่
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘  เวลา ๐๙.๐๐ น. NEW

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘
 สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  นำโดย ท่านประเสริฐ  เอมรื่น (อัยการจังหวัดบัวใหญ่)
  พร้อมด้วย ข้าราชการอัยการ  ,ข้าราชการธุรการ, ลูกจ้างประจำ และ พนักงานจ้างเหมา  
ให้การต้อนรับท่านสุรพงศ์  ศรีกุลธนากิจ(ผู้ตรวจราชการอัยการ) พร้อมคณะผู้ติดตาม  เพื่อตรวจ
ติดตาม
การทำงานในรอบปีงบประมาณและตรวจเยี่ยมเหล่าข้าราชการของสำนักงานอัยการ
จังหวัดบัวใหญ่
ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ
 


วันอังคารที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๘
ท่านประเสริฐ เอมรื่น (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) ร่วมงานกับ ศาลจังหวัดบัวใหญ่
เปิดโครงการ
ร่วมใจไกล่เกลี่ยสามัคคี ๖๐ปี สยามบรมราชกุมารี สดุดีทั่วไทย
ณ ห้องประชุมศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ


 วันอังคารที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘
     ท่านประเสริฐ เอมรื่น (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมด้วย ข้าราชการอัยการ , 
  ข้าราชการสำนักอำนวยการ
 ให้การต้อนรับ ท่านเกียรติ หรูรุ่งโรจน์ (อธิบดีอัยการภาค ๓)
และคณะ มาตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๘
 ที่สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
                     ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ
 


 สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  นำโดยท่านประเสริฐ เอมรื่น (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) 
พร้อมด้วย  ข้าราชการอัยการ , ข้าราชการธุรการ ,ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้างเหมาบริการ 
 ได้ดำเนินการกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงาน
เพื่อสร้างความผูกพันของบุคลกร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘
 
การสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีความสมดุลระหว่างชีวิตการทำงาน
กับชีวิตส่วนตัว ถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด และกำหนดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โดยการจัดกิจกรรมแบ่งกลุ่มงาน  เช่น กลุ่มงานปลูกผักสวนครัว-เลี้ยงไก่ ,
กลุ่มงานเลี้ยงปลาดุก , กลุ่มงานเลี้ยงกบ 
และ ที่พักประชาชน   เป็นต้น
ณ บริเวณด้านหลังสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ

 


วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๘
สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมกับ สำนักงานอัยการจังหวัดพล
จัดการแข่งขัน"กีฬาสัมพันธ์" ครั้งที่ ๑ ขึ้นเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากรที่มีต่อองค์กร
ในการเสริมสร้างความสามัคคี สุขภาพของบุคลากร และประสิทธิภาพในการทำงาน
ตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปี ๒๕๕๘
ณ บริเวณลานกีฬาหลังสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบภาพ

 

    

 

นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์
อธิบดีอัยการภาค ๓

นายประเสริฐ เอมรื่น
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดบัวใหญ่