013958
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
17
17
34
13584
865
1053
13958

Your IP: 54.166.15.152
Server Time: 2014-10-20 14:55:59

  

 

 

 


วันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) ให้การต้อนรับคณะทหารบกจากกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มาเยี่ยมพบประหารือกับเหล่าข้าราชการอัยการและข้าราชการสำนักอำนวยการ 
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ

  


วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

 นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่)ร่วมงาน"โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน"
ณ อบต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดภาพ

 


วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557
 นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) นำข้าราชการฝ่ายอัยการทุกท่าน
  ร่วมพิธี 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
 เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา
     ณ ลานหน้าสระใหญ่และหอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 รายละเอียดภาพ

 


วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

               นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมข้าราชการอัยการและข้าราชการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมงาน "วันรพี" (7 สิงหาคมของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ
                                             ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดบัวใหญ่
                                                                                    รายละเอียดภาพ


สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
ร่วมกับ
สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีจังหวัดนครราชสีมา(สาขาบัวใหญ่)
จัดกิจกรรมตามแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดประจำปีพ.ศ.๒๕๕๗
การดำเนินกิจกรรม ๕ ส วันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day)และกิจกรรมด้านส่งเสริมคุณภาพชีวิตใน
การทำงานเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลากร  โดยทำ"โครงการผ้าป่าสามัคคีเพื่อร่วมบูรณปฏิสังขรณ์
ณ วัดหนองม่วงบูรพาราม อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
"  โดยมี นายนรินทร์  นันทิพานิชย์
อัยการจังหวัดบัวใหญ่  พร้อมข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  ร่วมกิจกรรม
เมื่อวันเสาร์ที่ ๒๑ และ วันอังคารที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
รายละเอียดภาพ

 

    

 

  
  นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์
       อธิบดีอัยการภาค ๓

นายนรินทร์ นันทิพานิชย์

 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓
  รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่