036361
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
13
30
13
36123
4397
830
36361

Your IP: 54.198.237.87
Server Time: 2016-07-31 12:21:56

 

 

  ประกาศ  สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙
 นายสันติ สุขเสถียรวงค์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมข้าราชการอัยการ ธุรการ และลูกจ้าง
ร่วมกับอำเภอบัวใหญ่ จัดงานพิธีเฉลิมพระเกียรติในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ
สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯสยามกุฎราชกุมาร
ณ บริเวณลานอเนกประสงค์หน้าสระใหญ่และหอประชุมอำเภอบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ


วันพฤหัสบดีที่ ๗ กรกฏาคม ๒๕๕๙
ท่านสันติ สุขเสถียรวงศ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมด้วย ข้าราชการอัยการ ,
ข้าราชการสำนักอำนวยการ ให้การต้อนรับ
ท่านสมปอง ธานีรัตน์ (อธิบดีอัยการภาค ๓)
พร้อมคณะ มาตรวจราชการประจำปี ๒๕๕๙ ที่สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดภาพ

วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ นำโดยท่านสันติ สุขเสถียรวงศ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่)
พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ
, ข้าราชการธุรการ , ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเหมาบริการ
ร่วมแรงร่วมใจทำกิจกรรมส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานเพื่อสร้างความผูกพันของบุคลกร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ การสร้างคุณภาพชีวิตและการทำงานให้มีความสมดุลระหว่าง
ชีวิตการทำงานกับชีวิตส่วนตัวถือเป็นเครื่องมือสำคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุดและกำหนดให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
โดยการจัดกิจกรรมร่วมกัน
ณ บริเวณรอบอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ


วันพฤหัสบดีที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๙
              กิจกรรมปลูกต้นไม้วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙ โดย สำนักงานอัยการ
จังหวัดบัวใหญ่และ สำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดี
จังหวัดนครราชสีมา (สาขาบัวใหญ่) มีนายสันติ สุขเสถียรวงศ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อม
ข้าราชการอัยการ ข้าราชการธุรการ ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเหมา ร่วมแรงร่วมใจกัน
ปลูกต้นไม้ เนื่องใน
วันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๕๙
ณ บริเวณด้านหลังอาคารสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ

    


ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
อัยการสูงสุด


นายสมปอง ธานีรัตน์
อธิบดีอัยการภาค ๓


นายสันติ สุขเสถียรวงศ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 
 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดบัวใหญ่ข้อมูลข่าวสาร

ข่าว