037295
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
2
52
67
37010
923
4408
37295

Your IP: 54.224.236.68
Server Time: 2016-08-30 02:45:54

 

 

  ประกาศ  สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่

 

 


 วันอังคารที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๙                                                                     
                 ท่านสันติ สุขเสถียรวงศ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมด้วยรองอัยการและผู้อำนวยการสำนัก
อำนวยการ เข้ารับมอบรางวัล
โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการ
สูงสุด
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมี ท่านสมปอง ธานีรัตน์ (อธิบดีอัยการภาค๓)  เป็นผู้มอบ
ตามที่  คณะกรรมการส่งเสริมคุณภาพชีวิตในการทำงานของบุคลากรสำนักงานอัยการสูงสุด   ได้มีมติ
เห็นชอบให้ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ได้รับการคัดเลือกเป็นหน่วยงานดีเด่นตามเกณฑ์ด้านสภาพ
แวดล้อมในการทำงาน (๕) และเกณฑ์ด้านการเสริมสร้างความผูกพันของบุคลากร ประจำปี ๒๕๕๘
ณ ห้องประชุมยกกระบัตรมณฑล ชั้น๔ สำนักงานอัยการภาค ๓ อ.เมือง จ.นครราชสีมา
รายละเอียด

 


วันศุกร์ที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๙
ท่านสันติ สุขเสถียรวงศ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมด้วยเหล่าข้าราชการฝ่ายอัยการ
สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมพิธีลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
ทรงพระเจริญพระชนมพรรษา ๘๔ พรรษา ในวันที่๑๒สิงหาคม ซึ่งเป็นวันแม่แห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ บริเวณลานหน้าสระใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ

 


วันอังคารที่ ๙ สิงหาคม ๒๕๕๙
ท่านสันติ สุขเสถียรวงศ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) ร่วมเป็นเกียรติในพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ
เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา  ๘๔  พรรษา   ๑๒  สิงหาคม  ๒๕๕๙
โดยมี ท่านวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  ประธานในพิธี
ณ แหล่งน้ำหนองเชียงโข่ หมู่ที่๕ บ้านหนองเชียงโข่ ต.กุดจอก อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ

 


วันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ท่านสันติ สุขเสถียรวงศ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่)
ร่วมเป็นเกียรติในพิธียกเสาเอก - เสาโท อาคารผู้ป่วยนอก (ตึก ๔ ชั้น)
เป็นอาคารให้การรักษาโรงพยาบาลขนาด ๔๐๐ เตียง ของโรงพยาบาลบัวใหญ่
ณ บริเวณก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบวันศุกร์ที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๕๙
ท่านสันติ สุขเสถียรวงศ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายอัยการ
ร่วมงานวัน
รพี ซึ่งตรงกับวันที่ ๗ สิงหาคมของทุกปีเป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์
ของพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์
“ พระบิดาแห่งกฎหมายไทย ” เพื่อเป็น
การน้อนรำลึกถึงพระเกียรติคุณและพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อกระบวนการยุติธรรมไทย
ณ บริเวณลานหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียด

    


ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
อัยการสูงสุด


นายสมปอง ธานีรัตน์
อธิบดีอัยการภาค ๓


นายสันติ สุขเสถียรวงศ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค 
 รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดบัวใหญ่ข้อมูลข่าวสาร

ข่าว