007189
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
7
28
7
6982
525
723
7189

Your IP: 23.20.20.195
Server Time: 2014-04-20 07:39:21

 

 

 

ประกาศ //

  

 

 

 


วันพูธที่ ๙ เมษายน ๒๕๕๗
นายนรินทร์ นันทิพานิชย์(อัยการจังหวัดบัวใหญ่) นำข้าราชการอัยการ
ข้าราชการสำนักอำนวยการ ทำพิธีสรงน้ำพระพุทธรูป และให้พรแก่ข้าราชการภายใน
สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เนื่องในวันสงกรานต์ตามประเพณีไทย
ณ บริเวณหน้ามุกอาคารสำนักงานฯ
ดูรายละเอียด

 


วันอังคารที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗
นายศิริชัย จันทรังษ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมข้าราชการฝ่ายอัยการ สำนักงาน
อัยการจังหวัดบัวใหญ่ ต้อนรับ นายไวพจน์ พูสิทธิ์ (หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ)
และคณะฯ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครราชสีมา สาขาบัวใหญ่
เพื่อเยียมและรับทราบปัญหา ตลอดจนรับฟังข้อเสนอแนะในการดำเนินงานภารกิจด้านการ
แก้ไขฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนในเขตพื้นที่นี้
ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียด

  

 

วันอังคารที่ 28 มกราคม 2557
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฤหมายแก่ประชาชน(สคช.)
สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมกับ โรงเรียนสีดาวิทยา จัดโครงการอบรม
"ความรู้ทางกฎหมายทั่วไป, กฎหมายคุ้มครองสิทธิประชาชนเกี่ยวกับเอดส์,
กฤหมายยาเสพติดให้โทษ, กฎหมายเกี่ยว
กับจราจรทางบก,
กฎหมายแพร่และกฎหมายอาญา แก่ นักเรียน ชั้น ม.5และม.6
"
ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 2)
นายศืริชัย จันทรังษ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) ให้เกีรติเป็นประธานเปิดการอบรม
ณ หอประชุมโรงเรียนสีดาวิทยา ต.โพนทอง อ.สีดา จ.นครราชสีมา

รายละเอียด

  

วันพฤหัสบดีที่ 19 ธันวาคม 2556
สำนักงานคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฤหมายแก่ประชาชน(สคช.)สำนักงานอัยการ
จังหวัดบัวใหญ่ร่วมกับวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่จัดโครงการอบรม"ความรู้ทางกฎหมายทั่วไป,
กฎหมายคุ้มครองสิทธิ
ประชาชนเกี่ยวกับเอดส์, กฤหมายยาเสพติดให้โทษ, กฎหมายเกี่ยว
กับจราจรทางบก, กฎหมายแพร่และกฎหมายอาญา แก่ นักเรียนนักศึกษา"
ประจำปีงบประมาณ 2557 (ครั้งที่ 1)
ณ หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

ดูรายละเอียด

  

    

  
 นายอรรถพล ใหญ่สว่าง
          อัยการสูงสุด

  
  นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์
       อธิบดีอัยการภาค ๓
   
     นายนรินทร์ นันทิพานิชย์
 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓
  รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่