031863
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
12
25
12
31634
729
1000
31863

Your IP: 54.196.52.39
Server Time: 2016-06-26 15:13:41

 

 

  ประกาศ  สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่

 ๒๕ พ.ค. ๒๕๕๙  เรื่อง รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

                                                               ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 

  ๒๓ พ.ค. ๒๕๕๙ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบการเลือกสรรตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  
                                                                      ดาวน์โหลดรายละเอียด


  เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเจ้าเหมาบริการปฏิบัติงาน ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา

 
                                                                     ดาวน์โหลดรายละเอียด

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๕๙
                   ท่านสมนึก เสียงก้อง (โฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด) และท่านประยุทธ  เพชรคุณ
(รองโฆษกสำนักงานอัยการสูงสุด) ได้มาเยี่ยมข้าราชการอัยการ  ข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการ
จังหวัดบัวใหญ่  เนื่องจากอดีตท่านเคยดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่ เมื่อปีพ.ศ.๒๕๓๘
        โดยมี ท่านสันติ  สุขเสถียรวงศ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่)  พร้อมเหล่าข้าราชการอัยการ 
ข้าราชการธุรการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  ให้การต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง
                        สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดภาพ


วันศุกร์ที่ ๘ เมษายน ๒๕๕๙
เหล่าข้าราชการธุรการและลูกจ้างสำนักอำนวยการ ร่วมรดน้ำดำหัวขอพร
จาก ท่านสันติ  สุขเสถียรวงศ์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) และอัยการทุกท่าน
ของสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  เนื่องในวันสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๕๙
ณ บริเวณหน้าห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดภาพ

 


วันศุกร์ที่ ๔ มีนาคม ๒๕๕๙
นายประเสริฐ  เอมรื่น  (อัยการจังหวัดบัวใหญ่)  พร้อมข้าราชการอัยการ  และข้าราชการธุรการ       
ร่วมพิธี  บวงสรวงอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม)  เนื่องในงานประจำปีของอำเภอบัวใหญ่

บัวไหม -บัวใหญ่  ระหว่าง วันที่  ๔ - ๑๐  มีนาคม  ๒๕๕๙
ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (ย่าโม) ประจำอำเภอบัวใหญ่ และบริเวณลานหน้าสระใหญ่
อำเภอบัวใหญ่  
จังหวัดนครราชสีมา
รายละเอียดภาพ


วันอังคารที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๙
    สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่  นำโดย ท่านประเสริฐ  เอมรื่น (อัยการจังหวัดบัวใหญ่)
   พร้อมด้วยข้าราชการอัยการ, ข้าราชการธุรการ
,ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างเหมา 
ให้การต้อนรับท่านพรศักดิ์ ศรีณรงค์ (ผู้ตรวจการอัยการ)
พร้อมคณะผู้ติดตามเพื่อตรวจติดตามการทำงานในรอบปีงบประมาณและตรวจเยี่ยมเหล่าข้าราชการ
ของสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
ณ ห้องประชุมสำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่
 อ.บัวใหญ่  จ.นครราชสีมา
รายละเอียดภาพ

    


ร้อยตำรวจตรี พงษ์นิวัฒน์ ยุทธภัณฑ์บริภาร
อัยการสูงสุด


นายสมปอง ธานีรัตน์
อธิบดีอัยการภาค ๓


นายสันติ สุขเสถียรวงศ์
อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓
รักษาการในตำแหน่ง อัยการจังหวัดบัวใหญ่ข้อมูลข่าวสาร

ข่าว