014273
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1
10
137
13924
1180
1053
14273

Your IP: 54.82.166.45
Server Time: 2014-10-31 00:19:21

  

 

 

 


วันพฤหัสบดีที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๕๗
นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) นำข้าราชการอัยการและ
ข้าราชการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมงานวันปิยะมหาราช ประจำปี ๒๕๕๗
ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ หน้าพระบรมราชาอนุสาวรีย์รัชกาลที่ ๕ หน้าที่ว่าการอำเภอบัวใหญ่
รายละเอียดภาพ

  


วันพุธที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗
นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) ให้การต้อนรับคณะทหารบกจากกองทัพภาคที่ ๒ ค่ายสุรนารี
อ.เมือง จ.นครราชสีมา ที่มาเยี่ยมพบประหารือกับเหล่าข้าราชการอัยการและข้าราชการสำนักอำนวยการ 
ณ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา
รายละเอียดประกอบ

  


วันพุธที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

 นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่)ร่วมงาน"โครงการเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบัน"
ณ อบต.หนองแจ้งใหญ่ อ.บัวใหญ่ จ.นครราชสีมา

รายละเอียดภาพ

 


วันอังคารที่ 12 สิงหาคม 2557
 นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) นำข้าราชการฝ่ายอัยการทุกท่าน
  ร่วมพิธี 
วันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
 
 เนื่องจากสมเด็จพระบรมราชินีนารถ ทรงมีพระชนมายุครบ 82 พรรษา
     ณ ลานหน้าสระใหญ่และหอประชุมเอนกประสงค์ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

 รายละเอียดภาพ

 


วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๕๗

               นายนรินทร์ นันทิพานิชย์ (อัยการจังหวัดบัวใหญ่) พร้อมข้าราชการอัยการและข้าราชการสำนักอำนวยการ สำนักงานอัยการจังหวัดบัวใหญ่ ร่วมงาน "วันรพี" (7 สิงหาคมของทุกปี) เป็นวันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ผู้ทรงได้รับการยกย่องให้เป็น "พระบิดาแห่งกฎหมายไทย" เนื่องจากพระองค์ทรงเป็นนักนิติศาสตร์ และทรงวางระบบแบบแผนศาลยุติธรรม รวมถึงทรงจัดตั้งโรงเรียนกฎหมายขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทยอันเป็นประโยชน์ ใหญ่ยิ่งแก่ประเทศชาติ
                                             ณ บริเวณหน้าศาลจังหวัดบัวใหญ่  อำเภอบัวใหญ่  จังหวัดบัวใหญ่
                                                                                    รายละเอียดภาพ

    

 

  
  นายเกียรติ หรูรุ่งโรจน์
       อธิบดีอัยการภาค ๓

นายนรินทร์ นันทิพานิชย์

 อัยการผู้เชี่ยวชาญ สำนักงานอัยการภาค ๓
  รักษาการในตำแหน่งอัยการจังหวัดบัวใหญ่